Szolgáltatásaink - Az Omnibus KFT honlapja

Keress!
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szolgáltatásaink

Referencia

Szolgáltatásaink elsősorban az oktatáskutatás/fejlesztés és társadalomkutatás területére terjednek ki. Ennek keretében a következő típusú szolgáltatásokat biztosítjuk megrendelőink számára:

1. Kutatások teljeskörű vagy részleges kivitelezése

Kutatási tapasztalataink elsősorban a romániai magyar oktatás vizsgálatára terjednek ki, azonban egy évtizedes működésünk alatt több más szakterületen (roma oktatás, romániai oktatási rendszer, romániai magyar elit, amerikai magyar közösségek, romániai magyar média stb.) is végeztünk kutatásokat. Emellett közvéleménykutatások készítésében is rendelkezünk tapasztalattal és a megfelelő humán erőforrással, továbbá médiavizsgálatok és piackutatások készítésére is lehetőségünk van.

A felsorolt területeken vállaljuk kvantitatív és kvalitatív kutatások teljeskörű kivitelezését, dokumentumelemzés, kérdőíves, interjús és/vagy fókuszcsoportos adatfelvételi módszerek segítségével. A teljeskörű kivitelezés magában foglalja:

 • dokumentumelemzés esetén belső szervezeti/intézményi dokumentumok, külső dokumentumok, tanulmányok vizsgálatát, szükség esetén jogszabály- és sajtóelemzést;

 • kérdőíves kutatás esetén a reprezentatív minta összeállítását, a kérdőív megszerkesztését, a kérdezőbiztosok toborzását és felkészítését, az adatfelvétel koordinálását és ellenőrzését, az adatbázis elkészítését és az adatok rögzítését, valamint az adatok feldolgozását;

 • interjús vagy fókuszcsoportos vizsgálatok esetén az interjúvezetők elkészítését, az interjúalanyok toborzását, az interjúk elkészítését, számítógépes rögzítését, az interjúk elemzését;

 • tanulmány, kutatási jelentés elkészítését.


Területi és nyelvi vonatkozásban széleskörű lefedettséget biztosítunk, kutatásainkat egész Erdélyre kiterjedően
igény esetén Románia más régióira, de széles szakmai kapcsolatrendszerünknek köszönhetően a térség egyéb magyarok által lakott régióira (Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja stb.) végezzük magyar és román nyelven, a kutatási zárótanulmány elkészítését pedig magyar, román és angol nyelven vállaljuk.

A kutatások teljeskörű kivitelezése mellett vállaljuk kisebb részfeladato, munkafázisok kivitelezését is a következőképpen:

 • reprezentatív minta összeállítását;

 • kérdőívek, interjúvezetők összeállítását;

 • online kérdőívek összeállítását professzionális kérdőív-készítő alkalmazás segítségével, és szükség esetén a lekérdezés koordinálását;

 • adatbázis elkészítését és az adatok számítógépes rögzítését, valamint interjúk átírását;

 • kvantitatív és kvalitatív adatelemzést, kérdőívek, adatbázisok, interjúk feldolgozását és elemzését;

 • dokumentumelemzést és kutatási jelentések elkészítését kész kutatási adatbázisok alapján;

 • esettanulmányok készítését;

 • kérdezőbiztosok toborzását és felkészítését, valamint interjúalanyok toborzását különálló munkafázisként nem vállaljuk, ezt csak az általunk végzett teljeskörű kutatások keretében tudjuk biztosítani.


2. Projektmonitorizálás

Tapasztalattal rendelkezünk különböző
elsősorban oktatási projektek monitorizálása terén is. Ennek keretében más szervezetek, intézmények által kivitelezett programok külső monitorizálását, értékelését végezzük kvantitatív és kvalitatív módszerek segítségével. Akárcsak kutatási kínálatunk esetében, itt is több régióra kiterjedően vállaljuk a projektek monitorizálását, természetesen helyszíni kiszállással, akár több napra/hétre kiterjedő terepmunka keretében is. Kiemelnénk a roma közösségek keretében végzett vizsgálatainkat, amelyek állandó kutatóink és külső szakértőink tapasztalatának köszönhetően nemcsak Romániában, hanem Magyarországon és a vele szomszédos országok roma közösségeiben készültek.

3. Oktatásfejlesztés és oktatási tanácsadás

Az oktatáskutatás során szerzett tapasztalatainkat lehetőségünk van oktatási intézmények, civil szervezetek, közintézmények számára biztosított tanácsadás, oktatási programok kidolgozása és fejlesztése formájában kamatoztatni.

4. Digitalizálás és szerkesztési szolgáltatások

Cégünk munkatársai közel egy évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a nyomtatott kiadványok digitalizálása területén. Az Erdélyi Magyar Adatbank projektben több éve dolgoznak belső és külső munkatársaink, ennek
keretében elsősorban társadalomtudományi és szépirodalmi kiadványok önálló könyvek, tanulmányok és tanulmánykötetek, újságcikkek digitalizálását végezve. A digitalizálás magában foglalja a szövegek szkennelését, számítógépes felismertetését és javítását erre szakosodott program (Abby Fine Reader) segítségével, valamint a javított szövegek szerkesztését különböző szövegszerkesztő programok (elsősorban Microsoft Word) segítségével. 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz