Projektjeink - Az Omnibus KFT honlapja

Keress!
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Projektjeink

Referencia

Ebben a menüpontban elsősorban azokat a fontosabb referenciamunkákat soroljuk fel, amelyek kivitelezésében cégünk projektgazdaként vagy partnerként közvetlenül részt vett. Emellett a felsorolásban olyan projektek is szerepelnek, amelyek ugyan kivitelezésüket tekintve nem kötődnek közvetlen módon cégünkhöz intézményi szinten, viszont állandó munkatársaink részvételével/szervezésével zajlottak, és a projekt eredményeit cégünk által elvégzett más projektek során felhasználtuk.


1. Aktuális projektjeink:


 • 2012. április  

Magyar nyelv iskolarendszeren és tanrenden kívüli oktatása a Kárpát-medencében
Projekt típusa: kutatás
Rövid leírás: a magyar nyelv iskorendszeren kívüli és iskolarendszeren belüli fakultatív oktatásának vizsgálata a Kárpát-medencében, a magyar nyelvi képzéseket működtető szervezetek feltérképezése, valamint az általuk szervezett oktatási programok szakmai-pedagógiai hatékonyságának vizsgálata
Megbízó: Teleki László Alapítvány, Budapest
Kutatásvezető: dr. Papp Z. Attila, programkoordinátor: Márton János

 • 2011. október

Iskolaválasztási stratégiák szórványban és többségi helyzetben
Projekt típusa: kutatás
Rövid leírás: a határon túli magyar gyerekek és szülők iskolaválasztási stratégiáinak vizsgálata a Kárpát-medence négy magyarok lakta régiójában (Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja). A kutatás keretén belül munkatársaink feladata a gyergyószentmiklósi esettanulmány elkészítése, valamint az összefoglaló tanulmány összeállításában való szerepvállalás.
Projektgazda: Szórvány Alapítvány, Temesvár; támogató: MTA HTMT ÖP
Kutatásvezető: dr. Bodó Barna és dr. Papp Z. Attila, gyergyószentmiklós esettanulmány koordinátora: Márton János


2. Korábbi, befejezett projektjeink:


 • 2012. március április

Kérdőíves felmérés a Gyergyószentmiklós Kórház dolgozói körében
Projekt típusa: közvéleménykutatás
Rövid leírás: kérdőíves felmérés a Gyergyószentmiklósi Kórház 256 alkalmazottja körében, az egészségügyi rendszer decentralizációjára, a kórház működésére, a munkakörülményekre és -hangulatra vonatkozó véleményükről
Megbízó: Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala
Kutatásvezető: Márton János

 • 2012. február március

Magyar nyelvű óvodai hálózat Romániában és Szlovákiában
Projekt típusa: elemzés
Rövid leírás: a romániai és szlovákiai magyar óvodai hálózatra vonatkozó statisztikai adatok idősoros elemzése
Megbízó: Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Budapest
Projektvezető
: dr. Papp Z. Attila, munkatárs: Márton János

 •  2011. február november

A 2009/2010-es tanévben végzett középiskolások továbbtanulásának utánkövetése
Projekt típusa: kutatás
Rövid leírás: kérdőíves kutatás a 2010-ben érettségizett romániai magyar diákok továbbtanulásának vizsgálatára (az előző évben zajlott hasonló kutatás folytatása)
Megbízó: Kolozsvári Akadémiai Bizottság;
támogató: Szülőföld Alap, Budapest
Kutatásvezető és projektkoordinátor
: Márton János

 • 2011. április szeptember

External Evaluation of Integrated and Inclusive Educational Programs and School Desegregation Meausures for Roma Children “Roma Education Centre”
Projekt típusa: projektmonitoring
Rövid leírás: a nagyváradi Ruhama Alapítvány által Bihar megyei roma közösségekben működtetett REF RO 044 sorszámú oktatási projekt külső értékelése kvantitatív és kvalitatív társadalomtudományi módszerekkel
Megbízó: Roma Education Fund, Budapest
Kutatásvezető
: dr. Papp Z. Attila, munkatárs: Márton János

 • 2011. február május

Az erdélyi magyarság identitása, vallásosság, nemiség, politikai és lakáskultúra - változások a Kárpát Panel tükrében
Projekt típusa: elemzés
Rövid leírás: a Kárpát Panel erdélyi kutatás keretében 2010-ben 900 fős reprezentatív mintén elvégzett kérdőíves felmérés adatainak, valamint a nemzeti identitás témakörében készített fókuszcsoportos interjúk elemzése. Ennek keretében munkatársaink a médiahasználat és politikai aktivitás kérdéscsoportok elemzését, valamint a
fókuszcsoportos interjúk elemzését végezték.
Projektgazda: Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Kolozsvár;
támogató: MTA, HTMT ÖP, Budapest
Kutatásvezető
: dr. Veres Valér és dr. Papp Z. Attila

 • 2010. március szeptember

A 2008/2009-es tanévben végzett középiskolások továbbtanulásának utánkövetése
Projekt típusa: kutatás
Rövid leírás: kérdőíves kutatás a 2009-ben érettségizett romániai magyar diákok továbbtanulásának vizsgálatára
Megbízó: Kolozsvári Akadémiai Bizottság; támogató: Szülőföld Alap, Budapest
Kutatásvezető:
dr. Papp Z. Attila; projektkoordinátor: Márton János

 • 2009. augusztus 2010. március

Az erdélyi magyar gazdasági és kulturális elit szocio-demográfiai jellemzői
Projekt típusa: kutatás
Rövid leírás: magyarországi elitcsoportok és határon túli (romániai és szlovákiai) magyar gazdasági és kulturális elit kérdőíves vizsgálata. A projekt keretében munkatársaink a romániai magyar gazdasági és kulturális elitre vonatkozó kérdőíves kutatás lebonyolításával és a romániai zárótanulmányok elkészítésével voltak megbízva.
Projektgazda: MTA Politikatudományi Intézet és MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest; romániai megbízó: Soros Oktatási Központ, Csíkszereda
Kutatásvezető:
dr. Kovách Imre; a romániai kutatás vezetőke: dr. Papp Z. Attila; a romániai kutatás koordinátora: Márton János

 • 2008. szeptember december

Support for High-School Roma students in Romania (REF RO 033) című program külső monitorizálása
Projekt típusa: projektmonitoring
Rövid leírás: a kolozsvári CRCR által roma diákok számára működtetett REF RO 033 sorszámú oktatási- és ösztöndíjprojekt külső értékelése kvantitatív és kvalitatív társadalomtudományi módszerekkel
Megbízó: Roma Education Fund, Budapest
Kutatásvezető
: dr. Papp Z. Attila; programkoordinátor: Márton János

 • 2008. szeptember november

Erdélyi értékrend 2008
Projekt típusa: kutatás
Rövid leírás: kérdőíves kutatás 600 fős mintán az erdélyi gazdasági, oktatási helyzet, a nemzeti identitás és nyelvhasználat kérdései, a kialakult értékrendszerek milyensége, a migrációhoz való viszony, a médiahasználat aktuális szokásai, valamint az Európai Unió néhány aktuális vonatkozása kapcsán. A kutatás keretében cégünk a Hargita és Kovászna megyei kérdőíves adatfelvétel koordinálását végezte, emellett munkatársaink a zárótanulmány összeállításában is részt vettek.
Projektgazda: MTA
Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete (MTAKI), Budapest; partnerszervezet: Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Kolozsvár
Kutatásvezető
: dr. Veres Valér és dr. Papp Z. Attila; székelyföldi kérdővezés koordinátora: Márton János


 • 2006. október 2008. július

Amerikai magyarok szocilógiai, demográfiai vizsgálata
Projekt típusa: kutatás
Rövid leírás: az Amerikai Egyesült Államokban működő magyar szervezetek és vezetőinek vizsgálata kvantitatív és kvalitatív társadalomtudományi módszerekkel, az AEÁ-beli magyarokra vonatkozó demográfiai adatok elemzése. Cégünk vezetője a Magyar Külügyi Intézet munkatársaként koordinálta a kutatást.
Lebonyolító intézmény: Teleki László Intézet, Budapest, majd annak megszűnése után (2007-től) a Magyar Külügyi Intézet, Budapest
Kutatásvezető
: dr. Papp Z. Attila és dr. Czoch Gábor

 • 2007

Kárpát Panel 2007
Projekt típusa: kutatás
Rövid leírás: a Kárpát Panel 2007 erdélyi kutatás keretében 2007-ben 900 fős reprezentatív mintén elvégzett kérdőíves felmérés adatainak elemzése és a gyorsjelentés elkészítése
Projektgazda: MTA
Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete (MTAKI), Budapest; partnerszervezet: Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Kolozsvár
Kutatásvezető
: dr. Veres Valér és dr. Papp Z. Attila

 • 2006. május 2007. február

Romániai magyar kistérségi iskolahálózatok
Projekt típusa: kutatás
Rövid leírás: a romániai oktatás jogi hátterének vizsgálata, a romániai magyar "iskolatérkép" elkészítése és a kistértési iskolahálózatok kialakítása, valamint esettanulmányok készítése két kistérségben
Megbízó: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
(EMT), Budapest; támogató: Apáczai Közalapítvány, Budapest
Kutatásvezetők:
Erdei Itala és Márton János

 • 2006

Drop out fiatalok a magyarországi szakképzésben
Projekt típusa: képzési és kutatási program
Megbízó:
Integrátor Alapítvány, Budapest
Projektvezető: dr. Papp Z. Attila

 • 2005

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fejlesztési tervének elkészítése
Projekt típusa: fejlesztés és tanácsadás
Projektgazda: Expanzió Humán Tanácsadó Kft., Budapest
Projektvezető: dr. Setényi János; külső szakértő: dr. Papp Z. Attila

 • 2004

A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere
Projekt típusa:
kutatás
Rövid leírás: a romániai felnőttképzés jogi hátterének vizsgálata, a felnőttkézpésre vonatkozó rendszerszintű és megyei statisztikai adatok elemzése, interjús vizsgálat a  romániai magyar felnőttképző intézmények körében
Projektgazda: Soros Oktatási Központ, Csíkszereda; támogató: Apáczai Közalapítvány, Budapest
Kutatásvezető: dr. Papp Z. Attila
; munkatársak: Márton János, Németh Szilvia

 •  2004

Csíkszereda Municípium helyi szociális rendszere
Projekt típusa:
kutatás, elemzés
Rövid leírás: a csíkszeredai szociális rendszerre – annak szereplőire és haszonélvezőire – vonatkozó elemzés
Projektgazda: Soros Oktatási Központ, Csíkszereda; megbízó: Csíkszereda Municípium Polgármesteri Hivatala
Kutatásvezető: dr. Papp Z. Attila
; munkatársak: Elekes Zoltán, Márton János

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz